Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων


                                                                                                           
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 03/06/2015ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


α.α.
                                 Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1.        
Λήψη απόφασης επί της  αριθ. 29/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα «Υποβολή Πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για τον χαρακτήρα του Λιμένα Κιάτου».  
2.        
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου στην Δ. Κ. Μοσιά
3.        
Έγκριση της αριθ. 128/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:«Αποδοχή  Χρηματοδότησης  για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (συγκεκριμένα την  αποζημίωση των μελών των εκλογικών συνεργείων) κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή   των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
4.        
Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  με την Περιφερειακή Ενότητα  Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  για  παράλληλη διάθεση ενός(1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, στην Π.Ε. Κορινθίας με σκοπό την  αποδοτικότερη εκτέλεση των έργων του Π.Δ.Ε και του Τεχν. Προγράμματος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων
5.        
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των αποθηκών  Α.Σ.Ο που βρίσκονται στην οδό Καλογεροπούλου στην Δ. Κ.  Κιάτου, στο  Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
6.        
Δωρεάν παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ). 
7.        
Επικαιροποίηση της αριθ. 436/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της 47/2011 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης Τοπ. Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». 
8.        


Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από την Πρόεδρο της Δ.Ε.Π. για τα προβλήματα και τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
9.        
Οικονομική Ενίσχυση αναξιοπαθούντων  Δημοτών μας  .
10.     
Τροποποίηση της αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων (άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3852/2010). 
11.     
Εντολή Δημοτικού Συμβουλίου για την Ανάρτηση της  Ανασυνταγμένης Πράξης Εφαρμογής της
Π. Ε. Πλατανίων.
12.     
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αρδευτικού Συλλόγου Μεγ. Βάλτου .
13.     
Σύσταση επιτροπής  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:«Αποπεράτωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ. Μ. Βάλτου», της αρ. 34/2012 μελέτης της Τ. Υ.
14.     
Ανάκληση της αριθ. 147/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:«Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού» και λήψη νέας .
15.     
Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ' ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση των εργασιών: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων  για το έτος 2014».
16.     
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην  Τ. Κ. Σουλίου», της αρ. 29/2014 μελέτης Τ.Υ
17.     
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή -Συντήρηση Διόροφου Δημοτικού κτιρίου για την δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας»,
18.     
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου  στην  Τ. Κ. Κλημεντίου».
19.     
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Κρυονερίου ».
20.     
Χορήγηση άδειας  τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης   οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Χασούρα  Βλασίου  στην οδό Ιωάννη Πολέμη  αριθ. 4  στο Κιάτο.
21.     
Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφασης της Δ. Κ. Σικυωνίων με θέμα : «Κτιριακές ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».  
22.     
Έγκριση της  αριθ. 45/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού 2015».  
23.     
Έγκριση της  αριθ. 37/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«Η ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού 2015».  
24.     
Υποβολή αιτήματος για τη λειτουργία του Μουσείου Φενεού .
25.     
Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2014  της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου).
26.     
Έγκριση της αριθ. 2/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κατασκήνωσης με
Θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοιν, Ασφ. & Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης Ανάληψης λειτουργίας της  Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) για το έτος 2015.
27.     
Έγκριση της αριθ. 3/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2015» .
28.     
Έγκριση της αριθ. 4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) με θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) για το έτους 2015 . 
29.     
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015
30.     
Λήψη απόφασης περί αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή συντήρηση κατασκήνωσης Κλημεντίου της αριθ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ. (άρθρο 61του Ν. 3979/2011
31.     
Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Θέματα για ανάρτηση >>> Kiato.press@gmail.com

Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών του ιστολογίου μας, αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο.